JAKO NOVINKU LZE VYŽÁDAT K VÝPŮJČCE TYTO STOLNÍ HRY Z KMOL:

seznam Stolních her RF 8.4.2019.pdf (4857114) 

 

KNIHY Z VÝMĚNNÝCH SOUBORŮ KMOL:

Knihy z výměnného souboru KMOL z 20. 9. 2019:
 
 
 
 

Knihy z výměnného souboru KMOL z 1. 5. 2019: